شاراک افزایش نرخ فروش محصولات داشت

پتروشیمی اراک در دوره ۵ ماه گذشته به طور میانگین ۲۹ درصد افزایش در نرخ محصولات داشته است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛پتروشیمی اراک در ۵ ماه گذشته بالاترین رقم درآمد را در خرداد به دست آورده است؛ درآمد مرداد به ۱۹۸۴ میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب جمع فروش ۵ ماهه برابر ۱۰۰۶۷.۶ میلیارد تومان بوده که ۳۶ درصد بالاتر از دوره مشابه قبلی است.

مقدار فروش داخلی افزایش ۲۰ درصدی و مقدار فروش صادراتی افت ۴ درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی داشته است.

میانگین نرخ فروش محصولات در داخل افزایش ۲۶ درصدی و در بخش فروش صادراتی افزایش ۳۱ درصدی داشته است.

https://ipna.news/161903کپی شد!