رشد پلکانی سود خالص “فارس” طی ۵ سال اخیر

میزان سود خالصی که در این دوره به ثبت رسید نسبت به دوره مشابه افزایش ۴۴ درصدی افزایش یافت، همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید این پتروشیمی در پایان ۵ سال گذشته روند صعودی کسب سود را حفظ کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گزارش صورت مالی سالیانه منتهی به خردادماه سال جاری درآمد عملیاتی خود را ۵۲ هزار و ۳۹ میلیارد تومان به ثبت رساند، همچنین طی دوره مشابه سال گذشته مجموع درآمد‌های عملیاتی از این بخش بالغ‌بر ۳۹ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان بود و اکنون با افزایش ۳۳ درصدی روبه‌رو است.

بیشترین درآمدی که این پتروشیمی به دست آورد از سود سهام بود که با رشد ۴۴ درصدی به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسید، همچنین سود عملیاتی که “فارس” طی این دوره ۱۲ ماهه از خود بر جای گذاشت تقریباً نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد.

“فارس” در گزارش صورت‌های مالی سالیانه منتهی به خردادماه سال جاری (حسابرسی نشده) میزان سود خالص خود را ۵۵ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان به ثبت رساند و همچنین در ازای هر سهم ۱،۹۴۵ ریال سود خالص شناسایی کرد.

میزان سود خالصی که در این دوره به ثبت رسید نسبت به دوره مشابه افزایش ۴۴ درصدی افزایش یافت، همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید این پتروشیمی در پایان ۵ سال گذشته روند صعودی کسب سود را حفظ کرده است.

رشد پلکانی سود خالص صنایع پتروشیمی خلیج فارس+بورس نیوز

مجموع دارایی‌های “فارس” تا پایان خردادماه سال جاری به ۱۳۷ هزار ۳۲۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۲۴ درصدی را در مقایسه پایان سال مالی گذشته به دست آورد، بیشترین میزان دارایی متعلق به بخش «دارایی‌های جاری» با ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود.

سرمایه اعلام‌شده از سوی “فارس” ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال مالی گذشته تغییری به همراه نداشت و نسبت به پایان سال مالی گذشته ثابت باقی‌مانده است، سود انباشته این شرکت نیز طی با افزایش ۴۷ درصدی به ۵۷ هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان به ثبت رسید.

https://ipna.news/161842کپی شد!