شگویا در دوره ۵ ماهه اول چقدر درآمد داشت؟

عملکرد فروش پتروشیمی تندگویان شگویا در ۵ ماه گذشته از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شرکت توانسته از مرز درآمد ۹ هزار میلیارد تومانی عبور کند.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،پتروشیمی تندگویان در سه ماه گذشته تقریبا ثبات درآمدی داشته و با یک شیب ملایم کاهش داشته که به شکل چشمگیر دیده نمی‌شود.

جمع درآمد ۵ ماهه شگویا به ۹۵۱۱.۶ میلیارد تومان رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

جمع فروش داخلی شرکت در مدت زمان گذشته برابر ۹۴۸۳.۴ میلیارد تومان بوده و افزایش ۵۰ درصدی داشته، مقدار فروش شرکت در داخل رشد ۱۷ درصدی داشته است. بیشترین وزن فروش داخلی در اختیار محصول گرید الیاف بوده که تغییرات نرخ فروش آن مثبت ۳۰ درصد بوده است.

در بخش صادراتی نخ POY تنها محصول صادراتی بوده که درآمد حاصل از فروش آن برابر ۲۸.۲ میلیارد تومان بوده و ۶۴ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. لازم به ذکر است که در سال گذشته محصول صادراتی شرکت، گرید الیاف بوده، اما به دلیل تامین نیاز داخل و اجازه نداشتن برای صادرات این محصول، محصول صادراتی به نخ POY تغییر یافته است.

https://ipna.news/161840کپی شد!