قیمت خوراک پتروشیمی فرابورسی اصلاح شد

پتروشیمی فرابورسی و مشمول تعلیق نماد از اصلاح مبنای نرخ گذاری خوراک دریافتی از ابتدای سال به مدت ۶ ماه و کاهش ۳۳ درصدی قیمت پلاتفرمیت امانی ارسالی خبر داد.

 

شرکت پتروشیمی اصفهان که تا اول شهریور مشمول تعلیق نماد شده از همکاری با پالایشگاه اصفهان برای اصلاح مبنای نرخ گذاری خوراک دریافتی از ابتدای سال به مدت ۶ ماه و کاهش ۳۳ درصدی قیمت پلاتفرمیت امانی ارسالی خبر داد.

براین اساس، محسن قدیری مدیرعامل پالایشگاه اصفهان طی نامه ای به محسن ایرانزاد مدیرعامل پتروشیمی اصفهان درخصوص اصلاح مبنای قیمت گذاری خوراک اعلام کرد: پیرو مصوبه ۴ مرداد هیات مدیره “شپنا” و با توجه به بررسی کارشناسان برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش و پیشنهاد محاسبه قیمت پلاتفرمیت امانی ارسالی بر مبنای قیمت نفتا به اضافه ۵۱ دلار ( به ازای هر تن و تقریبا معادل ارزش افزوده واقعی پالایشگاه بر روی نفتا – ارزش ذاتی) تا ثابت شدن شرایط بازار و در راستای تعاملات مثبت با آن شرکت و حمایت از صنایع داخلی با پیشنهاد اصلاح مبنای قیمت گذاری خوراک تحویلی ماهانه به پتروشیمی اصفهان به شرح فرمول ذیل فقط برای ۶ ماه نخست سال مالی جاری و با لحاظ ۵ درصد تخفیف قانونی برای فروش داخلی، وفق مصوبات و قوانین جاری موافقت به عمل آمد.

مقرر شد پس از ارائه اثرات این اصلاح قیمت گذاری در عملکرد مالی ۶ ماهه نخست سال جاری، دو شرکت جهت ادامه این روند و یا اصلاح مجدد قیمت گذاری برای ۶ ماهه دوم سال جاری در اولین زمان ممکن بررسی و مجدداً در جلسه هیات مدیره مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

https://ipna.news/161671کپی شد!
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود [ شرکت ها و طرح ها ]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.