افشای اطلاعات این نماد را متوقف کرد

نماد معاملاتی شرکت گ. س. وت. ص. پتروشیمی خلیج فارس پترول با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،نماد معاملاتی شرکت گ. س. وت. ص. پتروشیمی خلیج فارس (پترول ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

https://ipna.news/161548کپی شد!
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود [ شرکت ها و طرح ها ]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.