افزایش سودسازی ۳۰ درصدی شبصیر در فصل اخیر

سود شرکت پتروشیمی قائد بصیر نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر در بهار ۲۰۵ میلیارد تومان یعنی ۴۱۰ تومان به ازای هر سهم سود خالص به دست آورد. سود شرکت نسبت به فصل گذشته ۱۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

درآمد شرکت در فصل مشابه سال گذشته ۵۲۰ میلیارد تومان بود. در واقع شرکت در این فصل با رشد ۹ درصدی نسبت به فصل قبل ۶۹۵ میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرده است

حاشیه سود ناخالص شبصیر در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۳ درصد بوده که این رقم با افت ۹ واحد درصدی در این فصل به ۳۴ درصد رسید.

در عملکرد ۱۲ ماهه سال گذشته مبلغ ۹۵۳ میلیارد تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد داشته و هر سهم شبصیر بیش از ۱۹۰۰ تومان سود ساخته و ۹۰ درصد از این سود به صورت نقدی توزیع شد، سال گذشته هم حدود ۸۰ درصد از سود مصوب توزیع شد.

https://ipna.news/161527کپی شد!
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود [ شرکت ها و طرح ها ]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.