سعید آتشباری از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد

مهدی محمدی رسما سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان شد.

 

مهدی محمدی رسما سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان شد. پس از آن که سعید آتشباری از نایب رئیسی و عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان برکنار شد امروز بصورت رسمی از مدیرعاملی مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان نیز برکنار و مهدی محمدی رسما به عنوان سرپرست جدید شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان معرفی گردید. شنیده ها حاکی از ان است علیرغم آن که اتشباری امروز در کارخانه اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی حضور داشت به صورت ناگهانی از این مجتمع خارج و در جلسه تودیع و معارفه حضور پیدا نکرد.

https://ipna.news/160974کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.