اقدام هوشمندانه پتروشیمی غدیر، تاپیکو و فناوران / تبدیل تهدید به فرصت در بزرگترین شرکت‌های تاپیکو

️افزایش نامتعارف قیمت یوتیلیتی و حواشی مرتبط با آن باعث ایجاد اخلال در روند سوددهی بسیاری از شرکت ها شده است. اقدام هدشمندانه روز گذشته پتروشیمی غدیر و هلدینگ تاپیکو تحسین فعالان بازار سرمایه را برانگیخت.

در هیاهوی افزایش بهای یوتیلیتی و تاثیر منفی بر سودآوری شرکت‌ها با تصمیم مدیران پتروشیمی غدیر و تاپیکو از ماه های قبل، تملک بلوک ۱۹ درصدی بزرگترین و جوان ترین یوتیلیتی ساز کشور صورت گرفت و به گواه فعالان بازار سرمایه این شرکت‌ها با استفاده از هوش تجاری یک تهدید محض را به فرصت سرمایه گذاری تبدیل نمودند.

نکته قابل توجه اینکه با بررسی اسناد و مدارک پتروشیمی غدیر، در تاریخ ۱۵ ساله این پتروشیمی چنین اقدامی اولین سرمایه‌گذاری بود که سهامداران را امیدوار به سالهای طلایی این بنگاه اقتصادی نمود.

هرچند مدیران پتروشیمی غدیر و تاپیکو از بیان جزئیات بیشتر خودداری نمودند لکن به‌ عقیده سهامداران این شرکت‌ها چنین رخدادی یکی از هوشمندانه ترین تصمیمات شرکت های پتروشیمی در بازار سرمایه بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.