کارکنان شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتثادی پتروشیمی با دو ساعت تاخیر به سرکار می روند

پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان و بعلت وقوع پدیده گرد و غبار شرکت های مستقر در منطقه ویژه سازمان اقتصادی پتروشیمی با دو ساعت تاخیر آغاز بکار می کنند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پیرو اطلاعیه استانداری خوزستان، به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار و بنا به اعلام سطح نارنجی توسط اداره کل هواشناسی استان مبنی بر شرایط نامساعدجوی و ماندگاری گرد و غبار در سطح شهرستان و تصمیم تاخیر دو ساعته در شروع به کار ادارات، لذا بر اساس تصمیم مدیریت کمیته شرایط اضطراری منطقه، کلیه شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز برای فردا سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، ساعت شروع به کار کارکنان روزکار ( غیر عملیاتی) با دو ساعت تاخیر اعلام می گردد.

ضمنا تاکید می شود که کارکنان بخش های عملیاتی شرکت ها، بمنظور حفظ سلامتی خود و ضمن رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی، حتی الامکان از ترددهای غیرضرور در فضای باز خودداری نمایند.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی