آبرسانی سیار به مناطق حاشیه ای و روستاهای دارای تنش آبی بندر ماهشهر به همت شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تامین آب آشامیدنی شهرک ها و مناطق روستایی و حاشیه ای شهرستان بندرماهشهر با پشتیبانی شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام شد.

پیام برزگر مدیرعامل و رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی با هماهنگی فرمانداری و باتمام ظرفیت جهت آبرسانی و انتقال آب مصرفی مورد نیاز مناطق روستایی، حاشیه ای و دارای تنش آبی در شهرستان بندرماهشهر وارد عمل شده اند.

به گزارش روابط عمومی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، وی با اشاره به اقدامات شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای خدمت‌رسانی به مردم شریف ساکن در مناطق کم برخوردار شهرستان اظهار داشت: شرکت های پتروشیمی در راستای تعهد به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و رفع مشکل آب رسانی به روستا و مناطق محروم شهری شهرستان، براساس هماهنگی با فرمانداری شهرستان بندرماهشهر آب آشامیدنی شهرک ها ومناطق روستایی شهرستان را در حد توان تامین خواهد نمود.
برزگر تصریح کرد: در همکاری و همیاری با فرمانداری و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستان و مناطق شهری و روستایی و در جهت رضایتمندی ساکنان جامعه پیرامونی صنعت، همه مساعی خود را به کار خواهیم گرفت تا در حد مقدورات و امکانات در زمینه تامین و انتقال آب شرب اقدام گردد و همشهریان عزیز از این بابت دغدغه ای نداشته باشند.
مدیرعامل این سازمان به تحول رویکرد خدمات رسانی به جامعه پیرامونی صنعت اشاره کرد و ابراز داشت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تغییر رویکرد تحولی در ایفای مسئولیت اجتماعی، توجه بیشتر به جامعه پیرامونی صنعت و توسعه زیرساخت های شهری، کاهش محرومیت ها و جلب رضایمندی مردم را بخش مهمی از اهداف و اولویت های خود در قالب شورای راهبردی می داند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.