انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه پتروشیمی

مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی پیام برزگر جوینی را به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منصوب کرد.

پیام برزگر پیش تر به عنوان رئیس حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه صنعت پتروشیمی فعالیت داشته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مردم مسجدسلیمان چگونه اجازه میدهند مدیر عامل غیر بومی و مشاورین و معاونین نیز غیر بومی حاکمیت پتروشیمی مسجدسلیمان را بدست بگیرند پتروشیمی که کلنگ آن را فردی دلسوز و زاده همین سرزمین بختیاری بنای آن را پایه گذاری نمود از خاک پتروشیمی ساخت تاسیسات صنعتی و زندگی تازه داد به شهرستان مسجدسلیمان چگونه یک شبه او را برکنار میکنند کسی که خود بنیان گذار و فکر ساخت پتروشیمی مسجدسلیمان را رقم زد و این پتروشیمی را با تمام سختی ها و فراز و نشیب های خودش بنیان گذاشت و بنا نمود
    مردم و نمایندگان مجلس در شهرستان مسجدسلیمان و نمابندگان مجلس در استان خوزستان بایستی مردم مسجد سلیمان با اتحاد و پیگیری و همراهی با نمایندگان مجلس در استان خوزستان نسبت به بازگشت جناب دکتر یوسف داودی در پست مدیر عامل پتروشیمی مسجدسلیمان همت گمارده شود مردم مسجدسلیمان بایستی هر چه سریعتر بدون درنگ از فرزند این آب و خاک و خاک خورده این سرزمین حمایت و پیگیری به جد را انجام دهند از مجمع نمایندگان استان خوزستان در خواست به جد را داریم که نسبت به باز گشت جناب دگتر یوسف. داودی با مردم مسجدسلیمان همراهی و حمایت همه جانبه را از این نمایندگان خواستاریم
    مجمع نمایندگان استان خوزستان بایستی خشنودی مردم مسجدسلیمان و مردم خوزستان را در پی داشته باشند و از طرق مختلف نسبت به بازگشت دکتر یوسف داودی بنیان گذار و اتاق فکر تاسیس پتروشیمی مسجدسلبمان پیگیر بوده و بدون درنگ مدیر عاملی پتروشیمی مسجدسلیمان دکتر یوسف داودی این خدمتگزار به مردم مسجدسلیمان در پست مدیر عاملی خود گمارده شود تا درس عبرتی باشد برای سران و باند مافیای قدرت در شرکت شستا و نابودی این باند مافیا و جلوگیری از غارت و چپاول ثروت مردم خوزستان و به خصوص مردم خوزستان و مسجدسلیمان که در فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند بایستی به این انتسابات و زدن فرزندان این سرزمین به کنار جلوگیری شود ما مردم خوزستان منتظر بازگشت فرزند این و اب و خاک به زادگاه خودش و گماردن دکتر یوسف داودی در پست مدیرعامل پتروشیمی مسجدسلیمان می باشیم
    جانباز و رزمنده دفاع ماندگار
    مراد قاسمی بابااحمدی