دفترچه آزمون استخدام در ۴ پتروشیمی منطقه ویژه پارس جنوبی مستقر در عسلویه

دفترچه آزمون استخدام ۲۰۰ نفر در ۴ شرکت پتروپالایش کنگان،توسعه پتروشیمی کنگان،سروش مهستان کنگان و نگین مهستان کنگان در منطقه پارس جنوبی منتشر شد.

برای مشاهده جزئیات استحدام به لینک زیر مراجعه کنید:

۴_۵۷۹۴۱۴۵۰۴۳۹۲۰۹۸۱۹۴۶