اعتراض کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج فارس

کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج فارس شرکت های مستقر در بندرماهشهر به نشانه اعتراض نسبت به عدم تحقق خواسته هایشان در مقابل ورودی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان قرارداد مدت معین هلدینگ خلیج فارس امروز ۲۰ فرودین ماه به دلیل آنچه خلف وعده های مدیریت هلدینگ و عدم تحقق خواسته هایشان عنوان‌می کنند، بصورت مسالمت آمیز در ورودی منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر تجمع و اعتراض خود را بیان کردند.

کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج‌فارس خواسته های خود را عدم پیگیری و اجرای مصوبه ۱۴۰۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سال ۹۲، عدم پرداخت پاداش سنوات مطابق کار قانون و آرای هیئت عمومی دیوان، عدم اجرای ترفیعات مطابق چارت سازمانی از بدو استخدام و عدم رسیدگی به موقع جهت پرداخت فوق العاده مخصوص مدت معین از بدو استخدام طبق مصوبه استخدامی برشمرده اند.

از دیگر دلایل اعتراض کارکنان‌مدت معین هلدینگ خلیج فارس می توان به عدم رسیدگی و پیگیری جهت انعقاد قرارداد طویل المدت یا دائم، عدم پرداخت حقوق با در نظر گرفتن حق مناطق گرمسیری همانند پرسنل رسمی از بدو استخدام، عدم پرداخت حق مقام به پرسنل شاغل در سمت های ۱۵ به پایین و عدم پیگیری و نامه نگاری با تدوین مقررات نفت جهت احتمال اجرای ماده ۱۰ برای پرسنل مدت معین از سال ۹۸ اشاره کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.