بازدید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از پروژه های اجرایی منطقه بندرماهشهر

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در سفری سه روزه از پروژه های اجرایی این شرکت در منطقه بندرماهشهر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛با توجه به ماموریت و نقش شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در ‌پروژه‌های اجرایی گروه هلدینگ خلیج فارس و با هدف بهره‌گیری بیشتر و موثرتر از پتانسیل مدیریتی و کارشناسی این شرکت، با هماهنگی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، برنامه‌ریزی به منظور بازدید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از مجموعه پروژه‌ها و شرکت‌های گروه هلدینگ خلیج فارس در مناطق عسلویه و ماهشهر مد نظر قرار گرفت.

در راستای بازدید از پروژه‌های منطقه عسلویه، بازدید از پروژه‌های منطقه بندرماهشهر طی روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ دی ماه انجام شد.

طی روزهای فوق از پروژه‌های جاری در شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، بوعلی‌سینا، شهید تندگویان، کارون و اروند بازدید و جلساتی نیز با مدیران عامل و مدیران ارشد شرکتهای مذکور به منظور هماهنگی بیشتر در روند پروژه‌های جاری و آتی برگزار گردید.

طی بازدیدها و جلسات برگزار شده با شرکتهای پتروشیمی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه بندرماهشهر ضمن بررسی روند پروژ‌ه‌های جاری، با توجه به پتانسیل و تجارب و توانمندی‌های شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مذاکراتی درخصوص توسعه زمینه‌های همکاری با مدیران عامل شرکت‌های مذکور نیز انجام شد، که مورد استقبال طرفین قرار گرفت.

طی این بازدید اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به اتفاق مدیران ارشد شرکت‌ پتروشیمی بوعلی سینا از واحد شیرین سازی و مخزن ۲۰۰۱C و مجموعه ساختمان اداری و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان که اجرای آن طی ماه‌های گذشته توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی انجام و تحویل شده بود، بازدید نمودند.

مضافاً جلسه‌ای نیز با مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت‌ پتروشیمی اروند درخصوص اجرایی نمودن پروژه‌های تعریف شده در این شرکت برگزار گردید.

در پایان این سفر سه روزه جلسه هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در محل سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی بندرامام برگزار گردید.