مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی بفجر صادر شد

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی اشرکت فجر انرژی خلیج فارس را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این مجوز برای افزایش سرمایه بفجر از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مدت شصت روز و برای برگزاری مجمع فوق العاده صادر شده است.

https://ipna.news/157947کپی شد!