مدیرعامل پتروشیمی آبادان برکنار شد

پس از حضور سجاد سنگسری بازرس ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان و بررسی وضعیت شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه در استان، محسن علوی عطاآبادی مدیرعامل پتروشیمی آبادان با دستور مستقیم حجت عبدالملکی وزیر کار برکنار و با هماهنگی با وزیر کار رستمی معاون سابق بازرگانی پتروشیمی مارون به عنوان سرپرست پتروشیمی آبادان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، به نقل از نفیرنفت، سجاد سنگسری اخیراً گزارش مدیران پروازی و غیربومی شرکت های زیر مجموعه وزارت کار در استان خوزستان را به وزیر کار داده بود.

https://ipna.news/157925کپی شد!