سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری منصوب شد

دکتر سید مهدی هاشمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره سازمان سرپرست جدید بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری را منصوب کرد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دکتر سید مهدی هاشمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره سازمان طی حکمی جداگانه از خدمات و زحمات دکتر فرید خدری تقدیر و در حکمی دیگر دکتر رضا آموزش را بعنوان سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری منصوب کرد.

 

انتصاب

دکتر خدری
حکم انتصابدکتر آموزش

https://ipna.news/157912کپی شد!