پتروشیمی جهرم هم از برگزاری مجمع منصرف شد

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی شود.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.