ایمنی فجر،ایمنی و پایداری تولید شرکت های منطقه است

زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس گفت: ما باید فجر را ایمن ساخته تا بتوانیم علاوه بر حفظ ایمنی خود، شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را نیز ایمن کنیم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ صبح روز گذشته (شنبه ۱۰ مهرماه) آئین گرامیداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی در سالن همایش این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حامد بهروز سرپرست HSE شرکت فجر انرژی خلیج فارس گزارشی از عملکرد این واحد در شرایط اضطراری و همه گیری کرونا ارائه کرد. وی گفت: در اوج همه گیری کرونا کمتر از ۳ درصد از کارکنان شرکت ما به این بیماری مبتلا شدند. تاکنون بیش از ۵۸ درصد از کارکنان ما دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

در ادامه علی زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تاکید بر اینکه مجموعه ما همواره ایمنی را رعایت کرده و میکند، اظهار کرد: رعایت مسائل بهداشتی بخشی از ایمنی است که باید به صورت کامل رعایت شود.

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با اشاره به نقش تاثیر گذار این شرکت در تولید پایدار منطقه عنوان کرد: کوچکترین حرکت در فجر میتواند شرکت های پتروشیمی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. ما باید فجر را ایمن ساخته تا بتوانیم علاوه بر حفظ ایمنی خود، شرکت ها را نیز ایمن کنیم.

در ادامه این آئین از واحد ها و نفرات نمونه ایمنی و آتش نشانی تقدیر و تشکر شد. این افراد براساس ۱۰ معیار استفاده از استحفاظ فردی، گزارش اعمال و شرایط ناایمن و شبه حوادث، ارائه پیشنهادات جهت بهبود ایمنی، بهداشت و محیط زیست، فعالیت در انجمن های مرتبط با واحد ایمنی، عضویت در کمیته های واحد ایمنی مجتمع، انجام طب صنعتی، نحوه ارتباط با همکاران، نداشتن سابقه اخطار ایمنی، داشتن وزن مناسب و نحوه استفاده از تجهیزات واکنش در شرایط اضطراری ارزشیابی و امتیاز بندی شده و نفرات برتر شناسایی شده‌اند.

این موضوع در راستای ایجاد محیطی پویا و بی خطر برای کارکنان و جلوگیری از بروز آسیب های جسمی بر اثر حوادث احتمالی، بهبود شرایط تولید و حفظ تجهیزات است. این مراسم هر ساله ۷ مهر ماه به مناسبت روز ملی آتش نشانی در سطح شرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار می شود.

همچنین در پایان این مراسم مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس به همراه رئیس مجتمع این شرکت از دو ایستگاه آتش نشانی واقع در فجر ناحیه ۱ و ۲ بازدید کرده و ضمن دیدار چهره به چهره روز آتش نشانی را به همراه کارکنان واحد HSE تبریک گفت.

https://ipna.news/157864کپی شد!