دو انتصاب جدید در شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

در آئینی با حضور اعضای هیئت رئیسه، علیرضا محمودی شاد به عنوان سرپرست امور فرهنگی اجتماعی و فرهاد اهدایی به عنوان سرپرست اداره حمل و نقل منصوب شدند و از زحمات یعقوب نقی زاده و سعید سلطانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، همزمان با این نشست از عبدالحسین حسینی مشاور مدیرعامل در فرودگاه بندرماهشهر که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته است تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی در این نشست با تقدیر از زحمات صورت گرفته طی سال های گذشته در امور فرهنگی، واحد حمل و نقل و فرودگاه بندرماهشهر، بر لزوم بهره برداری از تجارب مدیران سابق این مجموعه ها تاکید کرد.

آتش زمزم همچنین ابراز امیدواری کرد که با ورود افراد جدید در راس مدیریت این واحدها اقدامات صورت گرفته در سال های پیشین با قوت ادامه پیدا کند و ایده های جدیدی در بخش های مختلف شرکت بخصوص برای دوران پساکرونا ارائه شود.

گفتنی است مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی توجه ویژه ای به انتصاب افراد متخصص بومی در این شرکت دارد و پیش تر نیز مجتبی شریفی از جوانان بومی و کاردان شهرستان را به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب کرده بود.

https://ipna.news/157737کپی شد!