رشد نرخ فروش شرکت پتروشیمی خراسان

در یکماهه مرداد ۱۴۰۰ ما شاهد رشد ۲۲ درصدی نرخ فروش نسبت به ماه گذشته در شرکت پتروشیمی خراسان بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت سهامی پتروشیمی خراسان بزرگترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشور در اردیبهشت سال ۱۳۷۱ در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی تأسیس و از خرداد ۱۳۷۵ با آغاز فعالیت های بهره برداری در لیست بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور قرار گرفت. در استراتژی های این شرکت می توان به این موارد اشاره نمود:۱. تنوع محصول ۲. رشد بهره وری ۳.حفظ و ارتقا کیفیت محصولات ۴. استمرار تولید و غیره

محصولات تولیدی شرکت عبارتند از:آمونیاک، اوره، ملامین

در دوره یکماهه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از کل مبلغ فروش متعلق به فروش داخلی و ۵۹ درصد متعلق به فروش صادراتی می باشد. مهم ترین محصول در فروش صادراتی اوره و همچنین ۴۹ درصد از کل مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است.

مبلغ فروش محصولات تولیدی در ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ۱۴۰۰، ۱۴ هزار میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان و در ۵ ماهه منتهی به مرداد سال گذشته ۵ هزار میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان بوده که نشان دهنده رشد ۱۵۹ درصدی در مبلغ فروش نسبت به سال گذشته می باشیم.هم چنین در یکماهه منتهی به مرداد سال جاری نسبت به یکماهه گذشته ما شاهد رشد ۲۲ درصدی در نرخ فروش این محصول بوده ایم که رشد در مبلغ فروش را نیز به همراه خواهد داشت.

فصل بهار ۱۴۰۰ فصل بهار ۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص ۷۰.۱۶% ۶۹.۳۰%
حاشیه سود عملیاتی ۶۵.۵۶% ۶۷.۲۴%
حاشیه سود خالص ۶۵.۳۲% ۶۹.۷۵%

 

طبق جدول بالا میانگین حاشیه سودها حدودا ۶۵ درصد می باشد، چه در سال جاری و چه در سال گذشته و این بدین معنی می باشد که، شرکت در ۳ ماهه سال جاری در کنترل هزینه های خود نسبت به درآمدهای خود نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است.

در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد در حاشیه سود ناخالص شرکت رشد داشته است و همچنین ۳۲ درصد رشد در بهای تمام شده محصولات خریداری شده.

در سه ماهه بهار سال جاری ۵۳ درصد از کل بهای تمام شده به سربار تولید و ۴۳ درصد به مواد مستقیم مصرفی تعلق دارد همچنین ۹۶ درصد از کل محصولات مصرف شده متعلق به گاز طبیعی میباشد که کلیه خرید مواد اولیه نیز داخلی است.همچنین در همین دوره ۶۰ درصد از کل فروش محصول اوره با نرخ جهانی به فروش رسیده است.

همچنین سود ناشی از تسعیر ارز در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری ۴۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال بوده است.

https://ipna.news/157667کپی شد!