صرفه‌جویی ۷۰ میلیون دلاری با بومی‌سازی ۲ کاتالیست راهبردی صنعت پتروشیمی

متخصصان داخلی موفق به بومی‌سازی کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن و کاتالیست سنتز آمونیاک در کشور شدند که در مجموع صرفه‌جویی ارزی ۷۰ میلیون دلاری را برای کشور به همراه دارد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این شرکت برای نخستین بار موفق به تولید صنعتی روزانه یک تن کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن و سه تن کاتالیست سنتز آمونیاک شده است.

کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن در پتروشیمی پارس و پتروشیمی تبریز و کاتالیست سنتز آمونیاک در پتروشیمی‌های اوره و آمونیاک مصرف می‌شود. پتروشیمی‌های اوره و آمونیاک مصرف‌کننده کاتالیست سنتز آمونیاک شامل پتروشیمی‌های رازی، پردیس، خراسان، هنگام، لردگان، کرمانشاه و مسجد سلیمان هستند که اکنون پنج طرح پتروشیمی آمونیاک جدید نیز در حال ساخت است.

تولید کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن صرفه‌جویی ۲۰ میلیون دلاری و کاتالیست سنتز آمونیاک صرفه‌جویی ۵۰ میلیون دلاری را برای کشور محقق می‌کند و دیگر نیازی به واردات این کاتالیست‌ها نیست.

تمامی فرآیند ساخت کاتالیست دهیدروژناسیون اتیل بنزن به استایرن و کاتالیست سنتز آمونیاک با تکیه بر دانش بومی و تلاش محققان داخلی انجام شده است. تولید کاتالیست آمونیاک طی ۱۵ سال تحقیقات گسترده با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و کاتالیست تولید مونو استایرن نیز در طول سه سال تحقیقات تولید شده است.

https://ipna.news/157656کپی شد!