درخشش شغدیر در عملکرد ۵ ماهه

شرکت پتروشیمی غدیر بیش از ۱۳۴۶ میلیارد تومان فروش را تا پایان مرداد به ثبت رساند.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پتروشیمی غدیر با درآمد ۴۱۴.۸ میلیارد تومانی در مرداد رکورد درآمد ماهانه در ۵ ماه گذشته را شکست و افزایش قابل توجه ۱۸۶ درصدی را نسبت به تیرماه رقم زد.

پتروشیمی غدیر با محصول انحصاری پی وی سی در دوره ۵ ماهه به درآمد ۱۳۴۶.۴ میلیارد تومان رسیده و رشد قابل توجه ۱۴۷ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل داشته است.

فروش مقداری شغدیر در داخل افت ۳۵ درصدی و در صادرات صعود ۹۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد صادراتی شغدیر در دوره ۵ ماهه برابر ۵۲۷ میلیارد تومان بود که رشد بیش از ۲۶۵۰ درصد را ثبت کرده است.

https://ipna.news/157539کپی شد!