از رسانه مسولیت‌محور تا رسانه منفعت محور؛ آسیب به شهرستان با منفعت طلبی شخصی یک رسانه‌نما

اخیرا یک رسانه ضد اجتماعی با نقاب مطالبه گری اجتماعی اما در اصل با هدف رسیدن به منافع شخصی و‌ استخدام در صنایع پتروشیمی بندرماهشهر اقدام به نشر مطالب خلاف واقع علیه شرکت‌های پتروشیمی منطقه کرده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این شخص که نیروی پروژه‌ای بوده یک روز با تهدید پتروشیمی محل کارش درخواست ورود به امور حقوقی را می‌کند روز دیگر پیشنهاد استخدام رسمی در ازای حمایت و دست برداشتن از تخریب را می‌دهد.

یک روز سازمان حاکمیتی پتروشیمی را تهدید می‌کند و قصد باج گیری دارد و روز دیگر به بهانه مسئولیت‌های اجتماعی برای شرکت دیگر شاخ و شانه می‌کشد و در قالب مطالبه گری منافع خود را طرح می‌کند.

البته که حساب اینگونه رفتارها از خبرنگاران با شرافتی که درجهت رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند و قلم می زنند، جداست.

بی شک رفتار این رسانه جز مخدوش کردن رابطه جامعه پیرامون و صنعت چیزی به همراه نخواهد داشت. رابطه‌ی که فدای باج‌خواهی منفعت طلبانه یک شخص می‌شود.

این رسانه عامدانه با تضعیف و به انحراف کشاندن موضوع مسئولیت اجتماعی علاوه بر دلسرد کردن مدیران صنعت جهت ایفای مسولیت اجتماعی، موجب بدنامی فعالین اجتماعی و فرهنگی و رسانه های محلی نیز شده است.

مطالبه رسانه های حقیقت جو، روشن شدن چهره واقعی این رسانه نماهاست تا روحیه فعال صنعت در حمایت از جامعه پیرامون تقویت شود و از آسیب جدی به خدمات رسانی صنعت که هدف نهایی آن شهروندان منطقه هستند جلوگیری بعمل آید و خیر عمومی قربانی منافع شخصی افراد نگردد.

https://ipna.news/157514کپی شد!