جایگاه برتر جشنواره شهید رجایی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسید

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دستیابی به جایگاه برتر، موفق به کسب بالاترین امتیاز در شاخص‌های اختصاصی جشنواره شهید رجایی شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در زمینه نظام مدیریت عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور سالانه و نظام‌مند به‌عنوان یکی از زیر نظام‌های مدیریت عملکرد در قالب جشنواره شهید رجایی انجام می‌شود.

ضوابط ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹ در دو بخش شاخص‌های عمومی و شاخص‌های اختصاصی انجام شد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دستیابی به جایگاه برتر در این جشنواره، موفق به کسب بالاترین امتیاز در شاخص‌های اختصاصی دستگاهی (وزارت نفت) در سال ۱۳۹۹ شد.

شاخص‌های عمومی دربرگیرنده مواد قانون و مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها و بخش نامه‌های مربوطه در قالب هفت محور اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری، ارتقای سلامت اداری مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و نیز استقرار نظام مدیریت عملکرد است.

شاخص‌های اختصاصی نیز بر پایه اسناد برنامه توسعه کشور، سیاست‌های کلی، مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی ارزیابی می‌شود.

https://ipna.news/157503کپی شد!