گزارش تکمیلی حادثه آتش سوزی مخزن روزانه نفتای پتروشیمی خارک+کلیپ

 آتش سوزی مخزن روزانه نفتای پتروشیمی خارک بطور کامل مهار شد.

کاظمی پور رئیس روابط عمومی پتروشیمی خارک در گفتگو با خبرنگار ایپنا اظهار داشت:ساعت ۲ بامداد روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ بدلیل بروز یک جرقه که تا کنون دلیل آن مشخص نشده است آتش سوزی در یکی از مخازن روزانه گسولین بوقوع پیوست که در همان دقایق اولیه عملیات اطفاء حریق آغاز گردید.

وی در ادامه افزود:آتش در دقایق اولیه بطور کلی مهار شد و در ساعت ۶ بامداد اطفاء شد و در ساعت ۱۰:۱۵ نیز عملیات کولینگ این مخزن و مخازن مجاور آن خاتمه یافت.

شایان ذکر است تولیدات این مجتمع متوقف نگردیده است و تمامی واحدهای فرآیندی در مدار سرویس قرار دارند و خوشبختانه هیچ فردی در این حادثه آسیب دیده نشده است.

 

https://ipna.news/157477کپی شد!