رکورد زنی در تولید،ترجمه تلاش و همدلی در پتروشیمی کارون

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از پتروشیمی کارون برای ثبت رکورد تولید در سال ۱۳۹۹ تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به جهت ثبت رکورد تولید در سال ۱۳۹۹ از این شرکت تقدیر کرد.

بهزاد محمدی در بخشی از این تقدیر نامه که خطاب به مدیر عامل شرکت پتروشیمی کارون نوشته شده، آورده است: ثبت رکوردهای جدید، فقط اعداد و ارقام نیستند؛ بلکه اتفاق نوید بخش و امید آفرینی است که ترجمه تلاش همدلی و اخلاص کلیه همکاران تلاشگر آن شرکت بوده و موجب سرافرازی می باشد.

وی، این تلاشها را در مصداق تحقق شعار “جهش تولید”، عنوان کرد و آنرا تعهد به شکوفایی و خودکفایی کشور و شایسته قدردانی دانست.

پتروشیمی کارون در سال ۱۳۹۹ که سال جهش تولید نامگذاری شده بود، ثبت رکورد کرده و نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش تولید داشت.

این رکورد، علی رغم تمام تحریم‌ها مشکلات اقتصادی و وجود پدیده همه گیری کرونا به دست آمده است.

 

https://ipna.news/157388کپی شد!