پتروشیمی نوری و تقاضایی نصف بر عرضه‌ها

آروماتیک سنگین پتروشیمی نوری عرضه‌ای برابر با ۵۰۰ تن را داشت اما؛ هیچ متقاضی برای خرید پیش‌قدم نشد و قیمتی برای آن به ثبت نرسید.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در هفته گذشته شاهد عرضه ۱.۴۰۰ تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضای ۷۰۰ و حجم معاملات ۶۲۰ تنی از این محصول همراه بود.

نرخ متوسط هر تن از این محصول در هفته گذشته به ۱۶۱.۳۰۱ هزار ریال و ارزش معاملات ۱۰ هزار و ۶۶۲ میلیون ریالی رسید.

دیگر محصول این پتروشیمی آروماتیک سنگین بوده که عرضه این محصول برابر با ۵۰۰ تن بوده اما؛ هیچ متقاضی برای خرید نداشته و قیمتی برای آن به ثبت نرسیده است.

https://ipna.news/157382کپی شد!