تخصیص ۳۰۰۰ تن کود اوره از پتروشیمی مرودشت به استان گلستان

حسین پور مسئول مجتمع  انبارهای شرکت از تخصیص۳۰۰۰ تن کود اوره از پتروشیمی مرودشت از طریق خطوط ریلی به این استان درسال  جاری خبرداد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان،با اشاره به مقطع حساس  مصرف کود اوره برای کشت محصولات بهاره و تابستانه و لزوم حمل هرچه سریع‌تر کودهای شیمیایی تدارک شده به مراکز مصرف استان با تدابیر اندشیده شده از ظرفیت ناوگان ریلی کشور برای حمل و توزیع نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی استفاده شد.

 وی اضافه کرد:طبق این هماهنگی تاکنون۱۳ واگن مسقف به ظرفیت۷۱۵ تن به این  استان حمل ودر  انبار سازمانی  گرگان حمل وتخلیه  گردید.

https://ipna.news/157300کپی شد!