مهار حریق پتروشیمی امیرکبیر

حریق پتروشیمی امیرکبیر با تلاش آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ آتش سوزی انبار مواد شیمیایی واحد LLD، پتروشیمی امیرکبیر پس از دو ساعت تلاش آتش نشانان این سازمان و آتش نشانان شرکت امیرکبیر بطور کامل مهار و در حال نهایی اطفا می باشد.
خوشبختانه این حادثه که با همکاری گروههای عملیاتی شرکت های منطقه با محوریت حادثه سطح دو انجام شد هیچگونه خسارات جانی در بر نداشته و واحد مذکور در حال ادامه تولید می باشد.
علت حادثه در دست بررسی است.

https://ipna.news/157290کپی شد!