پیشرفت های علمی و فناوری ایران در «صنایع پتروشیمی»

جدیدترین دستاوردهای علمی و فناوری ایران در حوزه «صنایع پتروشیمی» در کانال اردوی شبکه سحر به نمایش گذاشته می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ صنعت پتروشیمی ایران یکی از صنایعی است که بعد از انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته و مراحل تکامل و توسعه را با سرافرازی طی کرده است و امروزه به عنوان یکی از توسعه یافته ترین صنایع ایران و منطقه غرب آسیا مطرح است. مستند «صنایع پتروشیمی» ضمن پرداختن به تاریخچه صنایع پتروشیمی و نفتی ایران از جمله ملی شدن صنعت نفت و پیدایش کارخانه‌های مربوط به این صنایع، جایگاه ویژه ایران در صنعت استراتژیک پتروشیمی در منطقه و جهان پس از گذشت چند دهه را از زبان کارشناسان این حوزه تشریح خواهد کرد. مستند «صنایع پتروشیمی ایران» تولید شبکه مستند با زبانگردانی پروانه طالبی، ۲۳ تیرماه ساعت ۱۹:۳۰به مدت ۵۱ دقیقه از کانال اردوی شبکه سحر پخش می‌شود.

https://ipna.news/157280کپی شد!