آتش‌سوزی انبار ضایعات پتروشیمی شهید تندگویان مهار شد

با حضور به موقع تیم های آتش نشانی و امداد، آتش‌سوزی انبار ضایعات پتروشیمی شهیدتندگویان بدون تلفات انسانی مهار شده است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پیش از ظهر امروز سه شنبه بیست و دوم تیرماه، آتش‌سوزی انبار ضایعات پتروشیمی شهیدتندگویان شامل نخاله های پالت های چوبی و پلاستیکی پتروشیمی شهیدتندگویان به دلیل گرکای بیش از حد هوا دچار اتش سوزی شده است که با حضور به موقع های تیم های آتش نشانی و امدادی، این آتش مهار شده است.

هم اکنون تولید در تمایم واحدهای فنی و عملیاتی پتروشیمی شهید تندگویان مطابق با برنامه در حال انجام بوده و آتش سوزی انبار ضایعات اختلالی در فرآیند تولید واحدهای فنی و عملیاتی ایجاد نکرده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در انبار ضایعات مواد بازیافتی پلاستیکی بوده سوختن ضایعات پلاستیکی و لاستیک منجر به شکل گیری دود سیاهی شده است که با مهار آتش این دود سیاه هم به زودی از بین خواهد رفت.

 

https://ipna.news/157268کپی شد!