اطلاعیه سازمان منطقه ویژه اقتصادی در خصوصی تعطیلی روز شنبه مورخ ۱۹ تیرماه

به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی این اطلاعیه به شرح زیر است

پیرو اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان مبنی بر تعطیلی برخی از شهرستا‌ن های استان خوزستان از جمله شهرستان بندر ماهشهر، و قید مستثنی نمودن واحدهای تولیدی از اجرای این تعطیلی و با توجه به ابهام ایجاد شده جهت برخی از کارکنان محترم شرکت های مستقر در منطقه، بدینوسیله به اطلاع می رساند که فردا شنبه نوزدهم تیرماه ، فعالیت کلیه شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی در منطقه بر اساس روند معمول خواهد بود.

https://ipna.news/157218کپی شد!