اعمال محدودیت حضور کارکنان در شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مدیرعامل و مدیر شرایط اصظراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی حضور کارکنان را از روز شنبه ۱۹تیرماه سال جاری اعلام کرد