گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی منتشر شد

گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی در خرداد ماه امسال با رویکرد عرضه و معامله محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی در خرداد ماه امسال با رویکرد عرضه و معامله محصولات شیمیایی و پلیمری توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی منتشر شد.

براساس این گزارش، مجموع عرضه محصولات شیمیایی و پلیمری در خرداد ماه امسال در بورس حدود  ۷۰۹ هزار تن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

 در خرداد ماه امسال در بازار بورس ۴۹۱ هزار تن محصولات شیمیایی و پلیمری معامله شده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ در حدود ۱۳ درصد شاهد رشد بوده است.

همچنین حجم عرضه در خرداد ماه سال گذشته ۵۹۱هزار تن و حجم معامله نیز ۴۳۳ هزار تن بوده است.

تغییر نمودار نرخ ارز، بررسی میانگین قیمت های جهانی گروه های محصولات شیمیایی و پلیمیر و بررسی روند قیمت های جهانی در سه قاره آسیا، اروپا وو آمریکا از مهمترین سرفصل های گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی محصولات پتروشیمی است .

https://ipna.news/157147کپی شد!