خانواده های ایثارگر شاغل هلدینگ خلیج فارس در اعتراض به وضعیتشان تجمع کردند

اعتراضات خانواده های ایثارگر بندرماهشهر شاغل در شرکت صنایع پتروشیمى هلدینگ خلیج فارس نسبت به اجرایى نشدن طرح تبدیل وضعیت ایثارگران امروز به تجمع کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، خانواده های ایثارگر شاغل در این شرکت خواهان اجراى قانون تبدیل وضعیت ایثارگران طبق تبصره ٢٠ بند د بودجه سال ١۴٠٠ شدند.

یکی از معترضین در مصاحبه با خبرنگار ایپنا گفت: بخشنامه مربوطه توسط سازمان اداری و استخدام کشوری تهیه و از سوی آن سازمان و جناب آقای اوحدی معاونت رییس جمهور نیز به دستگاههای مشمول ماده “۲ ” قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ابلاغ شده است.

وی بیان داشت: لذا با توجه به ابلاغ بخشنامه از سوی وزارت نفت به شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، این شرکت از اجرای قانون و بخشنامه مربوط به بهانه خصولتی و خصوصی بودن سر باز زده و حاضر به اجرای قانون برای ایثارگران نمی باشد، این در صورتی است که درصد غالب سهام این شرکت‌دولتی یا وابسته به دولت است.

https://ipna.news/157113کپی شد!