تجمعات کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج فارس در بندر ماهشهر ادامه دارد

در پی عدم احقاق حق کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج فارس و وعده های انجام نشده مدیران ارشد این شرکت، باز هم اعتراض و تجمع این کارکنان در ورودی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، با گذشت ده سال از واگذاری شرکت های پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس و تصویب انواع قوانین از جمله همسان سازی، طرح طبقه بندی و ماده ۱۰، تاکنون هیچ کدام از این مصوبات شامل کارکنان مدت معین نشده است.

کارکنان مدت معین هلدینگ خلیج فارس با اکثریت بومی استان خوزستان از ضریب تجمیعی جنوب در حقوق خود بی بهره هستند.

علاوه بر آن طبق مصوبه ۱۶۶۲ مورد فوق العاده مخصوص مدت معین به دستور مدیرعامل شرکت ها و ۵۰ درصد حقوق پایه که هم اکنون در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت پرداخت می شود تاکنون به این کارکنان پرداخت نشده و از حق قانونی خود محروم مانده اند.

همچنین علیرغم تصویب مصوبه ۱۴۰۳ که در راستای بهبود حقوق و مزایای این کارکنان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب شد، اما هلدینگ خلیج فارس به بهانه خصوصی سازی از اجرای این مصوبه در حق این کارکنان امتناع نموده است.

نمایندگان این کارکنان از جلسات متعدد بی نتیجه با مدیران هلدینگ خلیج فارس گلایه کرده و این اعتراض و تجمع کارکنان را نتیجه بی توجهی مدیران این شرکت به خواسته به حق آن ها می دانند.

۸

https://ipna.news/157107کپی شد!