افزایش سرمایه جذاب این نماد تصویب شد

 پتروشیمی فن آوران از تصویب افزایش سرمایه ۴۱۱۱ درصدی شرکت توسط هیات مدیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ هیأت مدیره پتروشیمی فن آوران با نماد معاملاتی شفن افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹۵ میلیارد تومان به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.

https://ipna.news/157007کپی شد!