مهر تأیید محیط‌ زیست بر سیستم پایش آنلاین پساب پتروشیمی لردگان

فرآیند سیستم تصفیه و پساب پتروشیمی لردگان از سازمان حفاظت محیط زیست نمره قبولی را دریافت کرد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارشناسان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری ضمن بازدید از واحدهای پیشرفته فرآیند تصفیه مستقر در پتروشیمی لردگان، راه‌اندازی سیستم پایش آنلاین را تأیید کردند.

سجاد رستمی، مدیرکل صنایع استان  نیز روز سه‌شنبه (۱۸ خردادماه) از سیستم فرآیندی تصفیه در واحدهای مستقر در پتروشیمی لردگان بازدید کرد و با اشاره به اهمیت این پتروشیمی در استان، نقش صنعت برای حفظ محیط‌ زیست را مهم دانست.

وی با اشاره به اینکه امروز با برقراری سیستم‌های پیشرفته کنترلی که در پتروشیمی لردگان موجود است، باور داریم که این پتروشیمی در سطح بالایی از ایمنی محیط زیستی قرار دارد، اظهار کرد: سیستم‌های پیشرفته تصفیه و پایش آنلاین این مجتمع از سطح بالایی از استاندارد برخوردارند.

https://ipna.news/156966کپی شد!