تجمع کارکنان قراردادی مدت معین هلدینگ خلیج‌فارس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر

کارکنان قراردادی مدت معین هلدینگ خلیج فارس در اعتراض به عدم اجرای قوانین مصوب از سوی این هلدینگ برای دومین‌بار دست به تجمع در سایت ۱ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی زدند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارکنان مدت معین شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های مدیران هلدینگ در عدم اجرای قوانین مصوب برای بهبود معیشت و حقوق پرسنل مدت معین در سایت ۱ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تجمع کردند.

این دومین تجمع کارکنان مدت‌معین هلدینگ خلیج‌فارس در روزهای اخیر بوده که به علت عدم پاسخگویی مدیران هلدینگ به مطالبات قانونی آن‌ها به وقوع پیوسته است.

کارکنان قراردادی مدت‌معین هلدینگ خلیج‌فارس علیرغم کار در شرایط سخت آب‌وهوایی جنوب از امتیاز ضریب تجمیعی جنوب بهره‌ای نداشته و فوق‌العاده مخصوص مدت معین به عنوان یکی از آیتم های قانونی موجود در قرارداد آن‌ها که در شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت می‌شود، به این پرسنل پرداخت نمی‌شود.

همچنین علیرغم ماهیت کار دائمی این کارکنان، تمدید قرارداد آن‌ها به صورت سالیانه بوده و از امنیت شغلی برخوردار نیستند؛ در حالی که آن‌ها همانند کارکنان رسمی از طریق آزمون جامع و مصاحبه و گزینش جذب شرکت‌ها شده و کد پرسنلی نفتی و سمت مصوب سازمانی دارند.

https://ipna.news/156929کپی شد!