تمدید مناقصه پتروشیمی غدیر برای تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید)

مناقصه پتروشیمی غدیر برای تأمین ماده شیمیایی EDC (اتیلن دی کلراید) تمدید شد.

 

شرکت پترو شیمی غدیر در نظر دارد مناقصه تأمین ماده شیمیایی EDC   (اتیلن دی کلراید) به مقدار حدودا ۱۴۰۰۰ تن خود را مطابق مشخصات و شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ نسبت به ارسال مدارک مناقصه اقدام نمایند. متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را از سایت پتروشیمی غدیر به آدرس:  WWW.GPC.IR  دریافت نمایند . تمامی پاکت ها می بایست به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان،خیابان شفق،  کوچه آبشار، پلاک ۱ دفتر محرمانه حراست تهران تحویل گردد.

https://ipna.news/156887کپی شد!