۶ گام بزرگ شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای حمایت از اشتغال در شهرستان بندرماهشهر

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در اولین نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های منطقه ۶ تفاهنامه با شرکت های شهرستان بندرماهشهر امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ صبح امروز اولین نمایشگاه توانمندی و حمایت از شرکت های منطقه بندرماهشهر کار خود را در این شهرستان آغاز کرد.
شرکت فجر انرژی خلیج فارس در این نمایشگاه ۶ تفاهنامه با شرکت‌های شهرستان بندر ماهشهر در زمینه های تامین اسیدسولفوریک، صنایع دستی، لباس های ایمنی و کار و انواع دستمال کاغذی و لیوان کاغذی امضا کرده است.
این تفاهنامه ها در راستای حمایت از‌ مشاغل کوچک و بومی بندرماهشهر بوده که در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسیار مهمی داشته است.
مدیران فجر در حاشیه این نمایشگاه از غرفه های شرکت های منطقه بازدید کرده تا علاوه بر نیاز سنجی با شرکت های توانمند بندرماهشهر اشنا شوند.
نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی مستقر در بندرماهشهر به مدت ۳ روز در شهرک بعثت این شهرستان برپا شده است.

گفتنی است پیش از نیز در قالب طرح های خدمات محور با مشارکت هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه، ایجاد و توسعه شغل پایدار در کسب و کارهای  کوچک و خانگی برای خانواده های نیازمند برنامه جامعی تعریف، تدوین، اجرا شده و هم اکنون نظارت بر اثربخشی برنامه نیز در حال پیگیری است.

https://ipna.news/156847کپی شد! https://ipna.news/156847/۶-گام-بزرگ-شرکت-فجر-انرژی-خلیج-فارس-برای/کپی شد!