گزارش تصویری امضای تفاهم نامه های پتروشیمی اروند در اولین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های شهرستان بندرماهشهر

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛گزارش تصویری امضای تفاهم نامه های پتروشیمی اروند با شرکت های تولیدی منطقه در اولین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های شهرستان بندرماهشهر

https://ipna.news/156823کپی شد! https://ipna.news/156823/گزارش-تصویری-امضای-تفاهم-نامه-های-پترو/کپی شد!