مطالعات و بهبود عملکرد صاعقه خط ۲۳۰ کیلو ولت پتروشیمی کردستان توسط سیمکاتک

مطالعات عملکرد صاعقه خط ۲۳۰ کیلو ولت پتروشیمی کردستان به واحد تحقیق و توسعه شرکت سیمکاتک واگذار گردید تا بر اساس آخرین دستاورد های علمی و تکنیکی بین المللی ، جهت بهبود عملکرد صاعقه این خط و افزایش قابلیت اطمینان آن بر اساس معیار های بین المللی، راهکار های فنی و اقتصادی ارائه گردد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ صنایع پتروشیمی کردستان با ظرفیت اسمی تولید ۰۰۰/۳۰۰ تن پلی اتیلن سبک در جنوب شهر سنندج در سال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری قرار گرفت.
انرژی الکتریکی مورد نیاز این مجتمع توسط یک خط دو مداره ۲۳۰ کیلو ولت به طول ۲۶ کیلومتر، از نیروگاه سنندج و در طی مسیری کوهستانی در شرق سنندج، تغذیه می‌گردد.
بر اساس گزارشات بهره برداری، صاعقه اصلی‌ترین عامل خروج این خط در طول ۶ سال بهره برداری آن یعنی از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۹ بوده است.
حساسیت فرایند تولید در این مجتمع به هر نوع خاموشی وعدم پیوستگی تامین انرژی اکتریکی مورد نیاز، مطالعات عملکرد صاعقه این خط طی قراردادی به واحد تحقیق و توسعه شرکت سیمکاتک واگذار گردید تا بر اساس آخرین دستاورد‌های علمی و تکنیکی بین المللی، جهت بهبود عملکرد صاعقه این خط و افزایش قابلیت اطمینان آن بر اساس معیار‌های بین المللی، راهکار‌های فنی و اقتصادی ارائه گردد.
کلیه اجزاء تشکیل دهنده خط و عوامل تاثیر گذار در مطالعه شامل هادی فاز‌ها، سیم گارد، دکل‌ها، مقاومت پای زمین دکل ها، مقره ها، جریان صاعقه، منبع انرژی دو طرف خط، شرایط آب و هوائی و در نهایت برقگیر‌های خط (LSA) مورد مدل قرار گرفته و سپس عملکرد صاعقه خط در دو حالت بدون استفاده از برقگیر خط و استفاده از برقگیر خط در نقاط مختلف و حالت‌های مختلف به دست آمده و مقایسه گردیدند و در نهایت برای بهبود عملکردخط آلترناتیو‌های مختلفی ارائه گردید.
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.