دیدار مدیران عامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

جلسه ای با هدف بررسی موضوعات مرتبط با فرودگاه بندرماهشهر با حضور مدیران عامل شرکت عملیات غیرصنعتی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛محسن آتش زمزم در این نشست با اشاره به اهمیت فرودگاه بندرماهشهر برای مردم منطقه و شرکت های پتروشیمی، خواستار توجه ویژه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به این فرودگاه شد.

آتش زمزم تاکید کرد که با توجه به توافقات صورت گرفته جهت واگذاری فرودگاه بندرماهشهر به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در این فرایند شرکت عملیات غیرصنعتی تمام همکاری های لازم را جهت رفع نواقص و نارسایی ها انجام خواهد داد.

همچنین امیر مکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بر ارتقاء سطح خدمات در فرودگاه بندرماهشهر تاکید کرد.

گفتنی است که در این دیدار مشاور مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی در امور فرودگاه نیز حضور داشت.