روز جهانی کارگر بر کارگران صنعت پتروشیمی گرامی باد

خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این روز را به تمامی کارکنان عرصه صنعت پتروشیمی بخصوص قشر زحمتکش کارگر تبریک عرض می کند.
باعث افتخار است رسالت خود را بر مبنای حمایت از کارگران قرارداده ایم تا گره ای هرچند کوچک از مشکلات این عزیزان باز کنیم.

ایپنا، دیده بان صنعت پتروشیمی کشور