صحه گذاری پروژه های بهبود در صنعت پتروشیمی از پتروشیمی تبریز آغاز شد

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پتروشیمی تبریز با ثبت رکوردهای جدید در سال جهش تولید توانست دستاوردهای ارزشمندی را به ثبت برساند و صحه گذاری پروژه های بهبود شرکت های صنعت پتروشیمی با توجه به عملکرد مطلوب پتروشیمی تبریز از این شرکت آغاز شد.

 

 حسن عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اعتماد پتروشیمی تبریز به دانش فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت:پتروشیمی تبریز قرارداد خرید دانش فنی تولید پلی اتیلن را برای نخستین بار در کشور برای استفاده در طرح توسعه ای خود، سال گذشته منعقد کرد که اقدامی مهم بود.

عباس زاده از پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از شرکت های برتر در حوزه تعالی سازمانی نام برد و بیان کرد: سال گذشته و در سال جهش تولید رکورد تولید این مجتمع به ۱۰۸ درصد ظرفیت اسمی رسید و طرح های موفقی از جمله اتصال به خط لوله اتیلن غرب با هدف جبران بخشی از کمبود خوراک تحقق یافت.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: پتروشیمی تبریز سال گذشته تمامی تعهد های ارزی خود را با درک صحیحی از شرایط بازار ارز داشت به خوبی ایفا کرد.

وی با بیان این که اقدام های پتروشیمی تبریز در راستای تعالی سازمانی است و آغاز صحه گذاری پروژه های بهبود شرکت های صنعت پتروشیمی از پتروشیمی تبریز به نمایندگی از دبیرخانه جایزه تعالی و نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این این مجتمع پتروشیمی آغاز شده است گفت:پتروشیمی تبریز یکی از شرکت های برتر ما در حوزه تعالی سازمانی است.

عباس زاده افزود: این شرکت افزون بر تولید و سود آوری اقدامات زیست محیطی بسیار خوبی را انجام داده است و در این زمینه می توان به گسترش فضای سبز و کنترل پساب اشاره کرد.