مقابله با کرونا در برنامه سال جدید پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی قرار خواهد داشت

مدیرشرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی: کرونا یک بیماری جدی است و ما در سال جدید نیز مقابله و پیشگیری از آنرا با جدیت دنبال می کنیم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، مدیرعامل این سازمان، گفت: در سال گذشته، درگیر بیماری مهلک کرونا بودیم و بخشی از توان اجرایی ما به این مسئله معطوف شد.

سید امید شهیدی نیا افزود: کمکهای خارج از صنعت پتروشیمی برای مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری در سطح شهرستان و استان خوزستان قابل توجه بود و در مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط شورای راهبردی برای این ردیف اختصاص داده شد.

این موضوع، امسال هم نیاز به توجه دارد و مسئله ای جدی است. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، علی رغم تفاوت فاحشی که از نظر جمعیت شاغل و میزان تردد نسبت به اماکن دیگر داریم، نتایج قابل قبولی گرفته ایم اما شرایط موجود شکننده است و ظرف چند روز آتی تصمیمات مقتضی در این زمینه گرفته می شود.