تکذیب خبر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان‌منطقه ویژه اقتصادی/ شکایت کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی از وزارت نفت نسبت به طرح طبقه بندی در حال تنظیم است

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در حالی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان مدت موقت سازمان‌منطقه ویژه سخن‌گفته که تا کنون این طرح اجرا نشده و کارکنان مدت موقت سازمان‌منطقه ویژه در حال تنظیم شکایت علیه وزارت نفت هستند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفتگو با پایگاه خبری هورنیوز اذعان داشت طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان سازمان اجرا شده است.

این در حالی است که کارکنان سازمان پس از چندین روز تجمع و اعتراض با استناد به رای دیوان عدالت اداری خواستار اجرای این طرح شده بودند که این مهم محقق نشد.

یکی از کارکنان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا اذعان داشت: خبر اجرای طرح طبقه بندی کارکنان سازمان کذب و این طرح همچنان مسکوت مانده است.

تنظیم‌اولیه طرح شکایت از وزارت نفت توسط کارکنان‌مدت موقت سازمان منطقه ویژه در دست اقدام‌است و تمامی نیروهای مدت موقت سازمان مطالبه حق خود را از وزارت نفت دارند.