اعلام نتیجه فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره ۹۹/۰۹ شرکت پتروشیمی غدیر

نتیجه فراخوان فروش صادراتی PVC_S65 شماره ۹۹/۰۹ شرکت پتروشیمی غدیر اعلام شد.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛کلیه شرکت هایی که درمرحله اول نسبت به ارسال درخواست خرید خود به آدرس ایمیل tender@gpc.ir اقدام نموده اند، مجازند در صورت موافقت با قیمت مصوب که از طریق ایمیل راس ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ ارسال خواهد شد تا ساعت ۲۳:۵۹ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ با ارسال تاییدیه به آدرس ایمیل tender@gpc.ir  اعلام آمادگی نمایند.

لازم بذکر است با عنایت به محدودیت مقدار عرضه محصول PVC S65 اولویت با شرکت هایی است که زودتر از سایرین از ساعت ۱۶:۰۰ روز ۹۹/۱۲/۱۸ تاییدیه خود را برای ایمیل اعلامی ارسال و در زمان مقرر دریافت شده باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.